Psykiskt handikappade kartläggs

Västerås stad genomför i vår tillsammans med landstinget en ny stor kartläggning av personer med psykiska funktionshinder. Det man vill få reda på handlar bland annat om levnadsförhållanden, försörjning, psykiatriska besvär och psykiska handikapp.
Dessutom vill man få veta vilket stöd, vilka hjälpinsatser och vilken vård den handikappade får idag, och om personen ifråga känner till vilken rätt till hjälp hon eller han har enligt lagen. Resultatet av kartläggningen, som används som underlag för kommunens planering av insatser för de psykiskt funktionshindrade, presenteras i slutet av sommaren. I den förra kartläggningen som gjordes åren 1996-97 indentifierades 572 personer med psykiska funktionshinder i Västerås.