Färre anmälningar på landstinget

Landstingets patientnämnd fick förra året ta emot 640 anmälningar vilket är 10 procent färre än året innan.
Men trots det så har handläggningstriderna i många fall blivit längre. Det eftersom fler ärenden har krävt mer omfattande utredningar. Vanligast är missnöje med vård och behandling, men en tredjedel av anmälningarna rör till exempel klagomål om väntetider och bortslarvade patientjournaler. Anmälningarna till Socialstyrelsen, så kallade lex maria-anmälningar har ökat något. 34 såna anmälningar gjordes under 2001. Det framgår av Landstingets bokslut.