Troligen tre språkrör för mp

Miljöpartiets valberedning ska presentera två olika alternativ på språkrörskonstellationer vid kongressen i vår. Inge Pettersson, ledande miljöpartist i Borås, tror på det nya förslaget med ett språkrör och två vice.
Alternativet till det nya förslaget är enligt det gamla systemet med två jämställda språkrör, men detta tror Inge Pettersson har spelat ut sin roll.