Det kan bli färre nämndemän i framtida domstolar

2:42 min

Regeringen ska tillsätta en utredning som ska se över nämndemannasystemet och en av frågorna som utredaren ska finna svar på är om nämndemän borde vara med i färre typer av mål i framtiden än vad de är i dag.

Stockholms tingsrätt kallar till förhandling i en vårdnadstvist. Som alltid deltar tre nämndemän och en av dem är Theo Gerken. Han beskriver sin roll såhär:

– Grundtanken är att vi ska representera folket. Det är egentligen någon att bolla idéer med, mer kunskap att hämta ifrån, så ser jag det, säger han.

– Just jag personligen har ju väldigt specialiserade intressen, vad gäller psykologi och samhället och även traumat för barn. Så jag personligen är ju extremt intresserad av många delar som rör just ett sådant här fall.

Theo Gerken är med sina 25 år en ovanligt ung nämndeman. 40 procent är 65 år eller äldre så en uppgift för utredaren, lagmannen Inger Söderholm, blir att föreslå hur rekryteringen ska gå till för att nämndemännen faktiskt ska representera hela befolkningen.

Det är de politiska partierna som utser nämndemän, så även Theo Gerken. Men han fick ingen utbildning i uppdraget och han kände inte till att han inte hade behövt att vara partimedlem för att komma ifråga. Det är det få som gör och det vill justitieminister Beatrice Ask ändra på. Dessutom måste det bli mer tydligt att ingen får driva partipolitik i domstolen.

– Det är viktigt att säkerställa att nämndemännen både får den utbildning och information som krävs för att de ska agera utifrån de regler som gäller, men också att allmänheten ser och uppfattar att nämndemännen är folkvalda – men definitivt inga partirepresentanter, säger Beatrice Ask.

Utredaren som har ett år på sig ska också se över om de nämndemän ska vara med i färre typer av mål än i dag.

Enligt Beatrice Ask kan det finnas anledning att gå tillbaka till hur det var tidigare då de bara satt med i brottmål. Nu är de cirka 8 600 nämndemännen med i betydligt fler typer av mål.

Det finns skäl att se över om man skulle återgå till hur det var tidigare, inte minst skulle det kunna göra rättsprocessen mer effektiv, enligt Beatrice Ask.

– Nämndemännen gör ju sin viktigaste uppgift i att göra bedömningar i bevisfrågor och då kan flera olika perspektiv vara till gagn för dömandet. I andra ärenden så är det väldigt digitalt, att pröva rätt och fel visavi lagtexten och då kanske man inte behöver lekmän utan kan nöja sig med lagkunniga, säger hon.

Men Theo Gerken tycker att nämndemän gör nytta i alla olika typer av mål.

– Närvaron av tre personer som är intresserade av samhället, som tycker det är kul och som gör det frivilligt, det kan inte direkt skada, men det kan tillföra något, säger han.