Ingen extra vinst för anställda

Det blir inga pengar i vinstdelningssystemet för de anställda i Folktandvården för 2001. Det framgår av Folktandvårdens årsredovisning.
Det ekonomiska utfallet för folktandvården i sörmland blev förra året en vinst på 1,7 miljoner kronor vilket var 2 miljoner sämre än väntat och därför blir det ingen vinstdelning för de anställda. Enligt vinstdelningssytemet ska 70 procent av den vinst som ligger över avkastningskravet tillfalla en speciell pensionsfond, där pengarna sen delas ut till personalen.