Hus på Bo01 läcker in vatten

Ett av de hyreshus som Skanska byggt på Bo01-området i Malmö läcker in vatten och måste nu byggas om.
Under en längre tid har bostadsbolaget MKB varit missnöjda med Skanskas arbete, något som accentuerades när huset började läcka in vatten. Nu får hyresgästerna som flyttade in för bara några månader sen stå ut med omfattande byggarbete. MKB säger nu upp samarbetet med Skanska, och låter ett annat byggbolag sköta ändringarna. Ingvar Karlsson, projektansvarig på MKB, säger till P4 Radio Malmöhus att man ännu inte bestämt om man ska vidta några ytterligare åtgärder mot Skanska. - MKB har en ambition att avsluta det här bygget med Skanska på riktigt sätt. Skanska tar inte på sig ansvaret för felen på husen på Bo01-området. Jonas Spangenberg, regionchef på Skanska nya hem, anser istället att ansvaret ligger på MKB. - Eftersom det här jobbet är en så kallad utförar-entreprenad, dvs där beställaren själv har anlitat arkitekt och konstruktör och sagt hur vi ska göra. I det läget anser vi att det är beställaren som har ansvaret. Skulle det vara så att det vore ett utförandefel, så hade vi inget hellre velat än att göra vid och ta vårt ansvar för de utförandefelen. MKBs version är att Skanska inte följt ritningarna.