Utökad busstrafik i Norduppland

Upplands Lokaltrafik (UL) kommer att utöka busstrafiken i Norduppland. Arbetspendlingen till orterna utanför Tierp ska bli lättare med en ökad turtäthet och nya linjer på kvällar och helger ska få fler unga att ta bussen. De nya förändringarna träder i kraft den 17 juni.