Jägare vill inte ha fler vargar

Bara fyra av tio jägare anser att vargstammen bör öka, jämfört med sju av tio för allmänheten som tycker att det hundratal djur som idag finns i landet kan tillåtas växa.
SLU redogör i i en ny skrift, ''Attityder till varg och vargjakt i Sverige'', för svenska folkets attityder till det kontroversiella rovdjuret. Den första attitydundersökningen gjordes 1976 och då var en bred majoritet av såväl jägare som allmänhet för en ökning av vargstammen, men nu tycks alltså många jägare vara nöjda med de vargar som finns.