Många apotek i glesbygden kan tvingas stänga

1:45 min

Antalet apotek har ökat kraftig sedan omregleringen 2009. Men nu varnar branschen för att lönsamheten är så låg att apotek kommer att tvingas stänga de närmaste åren. Det framgår av en rapport som Statskontoret presenterar i dag.

– Från branschens sida så tycker man ju att den låga lönsamheten på sikt kan påverka den relativa mångfald vi ändå har i dag. I synnerhet små aktörer som inte kan dra fördel av stordriftsfördelar och annat kan tvingas lägga ner på sikt på grund av den låga lönsamheten, säger Thomas Ringbom på Statskontoret, som har gjort utredningen.

Som Ekot tidigare rapporterat om väntas flera mindre apotek i glesbygd stänga på grund av dålig lönsamhet. Men även på större orter har den kraftiga ökningen av antalet apotek lett till minskad lönsamhet och det kommer på sikt att leda till att den mångfald som nu råder kommer att minska.

Statskontoret kommer att titta närmare på den frågan och återkomma till den i sin slutrapport, som blir klar först om ett år.

Av den enkät som Statskontoret skickat ut till personalen på landets apotek framgår att de flesta anser att bemanningen blivit mindre och lagerhållningen av mediciner sämre.

– Till att börja med är det ju så att antalet apotek ökat kraftigt. Samtidigt så är den totala mängden receptbelagda läkemedel som expedieras ungefär densamma och det är klart att det blir en slags utspädningseffekt om betydligt flera apotek ska expediera samma läkemedel, säger Thomas Ringbom på Statskontoret.