SKL: Nya uppgifter om narkolepsi lär oss mycket

2:00 min

Samma sändningar av vaccinet Pandemrix kan ligga bakom de fall av sjukdomen narkolepsi som rapporterats, visar en undersökning gjord av Narkolepsiföreningen. Det här är ny viktig fakta som kan ta oss närmare svaret, säger Göran Stiernstedt på Sveriges Kommuner och Landsting.

– Jag tycker det är utmärkt att de har gjort undersökningen. Jag tycker det är otroligt intressanta data. Första tanken är att det är kopplat till några batchar på vaccinet, men det är också intressant att se när de här batcharna kom. Om de ligger samlat i tiden eller utspritt, säger Göran Stiernstedt.

Av de 35 olika sändningar av vaccinet Pandemrix som användes i Sverige har de som insjuknat i narkolepsi vaccinerats från samma tolv sändningar. För resten av sändningarna – eller ”batchar” som de också kallas – finns inte någon som insjuknat enligt Narkolepsiföreningen.

Efter de nya uppgifterna kommer Läkemedelsverket att göra en egen ny undersökning, som tidigast blir klar till hösten.

Totalt 220 kända fall av narkolepsi har rapporterats i Sverige, de flesta är barn och ungdomar. De nya uppgifterna är viktiga även om det kanske inte hjälper de redan drabbade, säger Göran Stiernstedt.

– Därför att det lär oss för framtiden. Det kan lära oss en del om själva sjukdomen som förekommer även utanför vaccinationerna.

Men kan det hjälpa de som drabbats just i det här fallet?

– Man kan tänka sig det också, men kanske ännu mer att det ger lärdomar för framtiden.

Det finns en uppgift som komplicerar bilden av att narkolepsifallen skulle kunna vara kopplade till vissa sändningar av Pandemrix. De totalt 35 sändningarna av vaccinet levererades nämligen under en lång period. Men nästan alla barn och ungdomar i Sverige var färdigvaccinerade redan efter de första tolv sändningarna.

Narkolepsiföreningen har i sin undersökning hittat narkolepsifall i 12 av de 15 första hälften av sändningarna. Enligt Annika Linde på Smittskyddsinstitutet talar det starkt för att det finns andra faktorer som spelat in, än just själva batchen.

Annars hade fler barn och ungdomar drabbats.

– Det var ju så att vi vaccinerade nästan alla barn samtidigt i Sverige. Man vaccinerade enligt ett speciellt schema och de här vaccinerna kom ju vecka efter vecka i olika batchar. Och det betyder ju att sannolikheten är stor för att nästa alla barn fått samma vaccin, säger Annika Linde.