Billigare med städning för gamla

Det ska bli lättare för äldre människor i Kungsbacka att få städhjälp av hemtjänsten.
De som bara behöver hjälp med städningen är i dag hänvisade till privata städfirmor - om de har råd att betala själva. Men äldreomsorgsnämnden behandlar på torsdag ett förslag om att behovet av städning ska bedömas från fall till fall på samma sätt som med resten av hemtjänsten. De nuvarande reglerna anses strida mot avsikterna med den nya socialtjänstlagen, där den enskildes ekonomi inte får avgöra. Nämndens moderata ordförande Marianne Kierkemann säger till P4 Radio Halland att det egentligen varken finns personal eller pengar till att städa mera hos de äldre, men att man samtidigt inte kan strunta i lagen.