Kungsmässans skyltar ska bort

Kungsmässan får inte sätta upp skyltar vid avfarterna från E6:an in mot Kungsbacka. Det slår länsstyrelsen fast.
Kungsmässans ägare, fastighetsbolaget Aranäs, har tidigare skrivit till Vägverket att det är oacceptabelt att det nya konkurrerande köpcentret Freeport får sätta upp skyltar vid avfarterna medan Kungsmässan inte får det. Men länssyrelsen delar Vägverkets uppfattning att marknadsföring av verksamheter inte ska ske via vägvisning eller reklamskyltar längs vägarna. Skyltarna som visar vägen från motorvägen till det nya köpcentret Freeport är tillfälliga och ska bort efter ett halvår.