Virusattacker ökar mot bankkunder i Europa

1:52 min

På flera håll i Europa har virusattackerna ökat kraftigt mot bankkunder som använder sig av internet för att göra bankärenden, visar färska siffror från IT-företaget Microsoft.

– Det här är otroligt allvarligt, säger Cecilia Malmström, som är EU-kommissionär med ansvar för IT-säkerhet.

– Om inte människor känner sig trygga med att använda internet att göra sina bankärenden, göra vissa inköp och använda sina sociala konton vid kontakt med vänner och familj är det otroligt allvarligt.

– Det här måste vi titta på, och det är en av de frågorna vi arbetar med; att ta fram en strategi inom EU för att just kunna öka säkerheten. Både större beredskap mot attacker, men också bättre säkerhet för konsumenter, företag, myndigheter och så vidare på internet, så att vi, fullt ut, kan vara fria internetanvändare.

Tyskland hör till de länder i världen som drabbas allra hårdast av virusattacker mot datorer. Enligt Microsofts nya säkerhetsrapport handlar det om en ökning med 30 procent under andra halvåret 2011, och det beror i huvudsak på EyeStye - en så kallad trojan som främst syftar till att sno åt sig inloggningsuppgifter till folks internetbankkonton.

Även Nederländerna är mycket hårt drabbat av den här typen av bedrägeriförsök, uppgav Tim Rains på Microsoft vid en konferens här i Bryssel i veckan.

EU-kommissionen arbetar nu för att i slutet av året kunna lägga fram sin nya strategi för ökad cybersäkerhet. Enligt Cecilia Malmström kommer dessutom Europol i Haag ägna mycket kraft åt den här brottsligheten vid sitt kommande cyberbrottcentrum.

– Prioriteringen ska vara just på den typen av brott som slår mot många individer. Attacker mot bankkonton eller Facebook-konton och liknande sprider sig över hela Europa.

– Så det här är en av de prioriterade frågorna som vi ska jobba med; att utbyta erfarenheter, se hur man bättre kan rusta för att skydda sig, och också hur vi kan bli bättre på att komma åt de kriminella hjärnorna bakom detta, säger Cecilia Malmström.