Utrotningshotad

Ålens barnkammare hotas av badplats

1:35 min

Den redan hotade Vänerålen kan komma att få en av sina få föryngringsplatser förstörd när Karlstads kommun ska bygga det nya bostadsområdet Västkust vid Zakrisdal.

Kommunen planerar att muddra den vik som idag är ålens barnkammare för att anlägga badplats och båtbryggor.

Konsulterna Dag Cederborg och Martin Stenkvist ska på kommunens uppdrag försöka kartlägga möjligheterna för föryngringsplats att överleva en muddring i viken utanför Zakrisdal:

– Ålen är akut hotad idag, säger Martin Stenkvist.

– Sverige har tagit fram en ålförvaltningsplan utifrån ett direktiv från EU för att försöka säkerställa ålens existens.

Martin och Dag har just kommit in till bryggan i Lillängshamnen i Skoghall, lite frusna och blöta.

– Jämfört med samma tid förra året är ålarna mycket mindre i storlek, konstaterar Dag.

Konsulterna lägger ut ett antal ryssjor. Ålarna som fångas räknas, mäts och vägs och märks också med ett chip för att kunna se hur stationär ålen är. Det här är tredje året projektet håller på.

Hur det kommer att gå för ålens föryngringsplats när det ska byggas kan inte konsulterna svara på idag.

– Det kan hända att ålarna återkommer efter några år när en muddring har skett. Det går ju också att inte muddra hela viken. Det går också att skapa nya miljöer genom att glesa ur vassen i viken, berättar Martin Stenkvist.

– Men det måste undersökas mer, fortsätter Martin.