Regeringen och MP oeniga om vård till flyktingar

1:21 min

Miljöpartiet och regeringen förhandlar nu om hur deras gemensamma överenskommelse om flyktingpolitik ska tolkas. En stor stötesten är hur papperslösa ska få rätt till subventionerad sjukvård i Sverige. Enligt Miljöpartiet ska alla papperslösa omfattas av rätten till vård men migrationsminister Tobias Billström anser att den bara ska gälla gravida kvinnor.

– En sån grupp skulle naturligtvis kunna vara mödravård, eftersom ofödda barn inte kan rå för att föräldrarna fattar dumma beslut.

Skulle en ofödd individ har större rätt till skattesubventioner än en tvååring?

– Naturligtvis kan vi inte ha en ordning där barn som ska födas inte får den vård de behöver.

Frågan är vad Miljöpartiet och regeringen egentligen enades om när de skrev i hop sig om att utvidga rätten till subventionerad vård?

När detta nu ska preciseras inför höstens budget spricker enigheten. Miljöpartiet anser att alla papperslösa ska ha rätt till subventionerad sjukvård, den moderate migrationsministern alltså enbart ofödda barn.

Men eftersom andra regeringspartier, till exempel Kristdemokraterna, vill gå längre kommer regeringen enligt Billström att söka en kompromiss med Miljöpartiet. Det enda han kan säga om den är att regeringen inte går med på att alla grupper ska omfattas.

– Var förhandlingen kommer att landa, det kan jag inte precisera. Regeringen är inte beredd att utvidga rättighetskatalogen till alla grupper som befinner sig här i landet utan tillstånd. Så kommer det inte heller att bli.