Hot mot domstolar i Sverige ökar kraftigt

1:57 min

Anmälningar om hot och våld mot landets domstolar ökar kraftigt. 2011 anmäldes drygt 30 procent fler incidenter till Domstolsverket än året innan.

– Det handlar om trakasserier, hot men också om skadegörelse och inbrott, säger Carina Brzezinska, säkerhetsspecialist på Domstolsverket.

Hur ofta inträffar den här typen av händelser?

– I genomsnitt nästan en anmälan per dag i landet.

Sedan Domstolsverket 2008 började begära in rapporter om dramatiska händelser från landets domstolar har antalet rapporter ökat varje år. Från 170 2008, till nästan dubbelt så många i fjol, 301.

Bland rapporterna från förra året finns allt från skadegörelse och stölder till bombhot och våld. Och att det händer dramatiska händelser inom domstolsväsendet är ofrånkomligt, menar Carina Brzezinska.

– Domstolarna fattar livsavgörande beslut för människor och därför kommer vi alltid se tendenser till detta, helt blir vi inte av med incidenterna, säger Carina Brzezinska.

Genom rapporterna hoppas Domstolsverket bli bättre på att förebygga den här typen av händelser. Det kan handla om att förbättra säkerheten, men också om bemötande.

– Ett felaktigt bemötande skulle kunna provocera en person som då blir aggressiv och till och med utåtagerande, säger Carina Brzezinska.

Att antalet anmälda händelser ökade med drygt 30 procent förra året jämfört med 2010 kan till viss del förklaras med att domstolarna blivit bättre på att anmäla, men det kan också bero på att det händer mer nu än tidigare.

– Vi har ett annat samhällsklimat, många människor har inte samma respekt för myndigheter i dag som tidigare. Det tror jag är en bild många domstolar känner igen sig i, att man fått en ökad problematik, säger Carina Brzezinska.