Företag riskerar att slås ut

Om inte underleverantörerna lever upp till storföretagens krav kommer de att slås ut och de större företagen kommer mer och mer söka sig till övriga Europa, Baltikum eller de forna östländerna för att få de produkter de behöver för sin produktion. Gunnar Eriksson, marknadschef på företaget Fujji Autotech med 240 anställda i Eskilstuna, säger att han skulle vilja se fler lokala företag, som gör mer hela system istället för enskilda produkter.
- Jag skulle vilja se fler företag som kan ta större jobb, mer kompletta jobb. Om Fuji Autotech utvecklar en produkt skulle vi kunna samarbeta om produktutveckling med andra företag. Fodonsindustrin lever i en allt mer konkurrensutsatt internationell marknad och dom ställer idag nya och hårdare krav på underleverantörerna. Det många inom industrin tycks vara överens om är att de små och medelstora företagen behöver se över sin produktion, sin marknadsföring och samarbeta med andra om ttill exempel produktutveckling, annars riskerar de att slås ut, enligt Hans Rainer, expert på fordonsbranschen och underleverantörernas situation. Mikael Joki, vd på företaget Elektronikparner har inlett ett samarbete. - Vi samarbetar med två andra företag för att bli en större leverantör och bli en systemleverantör till våra kunder och framtida kunder, bli en större aktör på marknaden.