Bredd på öns idrottsföreningar

80 procent av de gotländska idrottsföreningarna bedriver även annan verksamhet än den rent idrottsliga. Det visar en färsk studie från Gotlands Idrottsförbund kring Gotlandsidrottens roll i samhället.
''Denna siffra visar att den gotländska idrottsrörelsens verkligen är bred'', påpekar GI i ett pressmeddelande. Av studien framgår också att 65 procent av idrottsföreningarna på Gotland samverkar eller samarbetar med en annan organisation utanför idrotten. Undersökningen har genomförts via en enkät i 20 av öns idrottsföreningar.