Sopförbränning i Kalmar

I dag blev det klart att avfallet eller soporna från sju smålandskommuner ska förbrännas i Kalmar. Representanter från Kalmar, Borgholm, Mörbylånga, Emmaboda, Lessebo, Nybro och Torsås skrev i dag under en avsiktsförklaring att bilda ett regionalt avfallshanteringsbolag. Den nya anläggningen kommer enligt planerna att ligga vid Moskogen utanför Kalmar. Där ska omkring hundra tusen ton sopor brännas. Flera miljöorganisationer protesterar mot detta.
Målet för alla kommuner är att mängden sopor ska minskas och förhoppningen är att sopförbränningsanläggningen i framtiden ska kunna användas för eldning av biobränsle i stället.