Djurhållning

Anmäld djurplågare kontrolleras

Länsstyrelsen har haft kontinuerliga kontroller hos den kvinna i länet som anmälts för grovt djurplågeri men deras återkommande kontroller visar inte på vanvård.

Sedan kvinnan flyttade hit för omkring två år sedan har länsstyrelsen gjort ett tiotal oanmälda besök hos henne och efter anmälan har de gjort två inspektioner.

Vid veterinärernas senaste besök fanns tre vuxna hundar, en kull valpar, två hästar och tre katter. Ingen gång har de sett något djur som farit illa.

– När vi har varit där har vi också undersökt hundarna och vi har inte hittat skador på några djur så det här som beskrivs har vi alltså inte sett men den hunden som anmälan gäller var där så kort tid så den hann vi aldrig se, säger Åsa Regnander Dahl, biträdande länsveterinär har varit med vid besöken.

2010 dömdes kvinnan i Norge för brott mot djurskyddslagen, hon förbjöds att ha hund och bedriva kennel och hennes 25 hundar omhändertogs på grund av vanskötsel, några fick avlivas direkt på plats.

I Jämtland har kvinnan ansökt hos länsstyrelsen om att få föda upp hundar och sälja dem. Men länsstyrelsen har sagt nej.

– Det är ju med anledning av den historik vi kände till. Med tanke på domen från Norge så bedömde vi att det inte var lämpligt att hon bedrev en verksamhet i större omfattning, säger Åsa Regnander Dahl.

Kvinnan har överklagat Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsdomstolen. I dagsläget har hon, precis som alla andra, rätt att föda upp två kullar per år utan tillstånd.

Vad händer nu?

– Vi får helt enkelt avvakta vad utredningen kommer fram till, tills vidare fortsätter vi med våra regelbundna kontroller, säger Åsa Regnander Dahl.