Israel kärnvapenbestyckar tyska u-båtar

1:30 min

Israel bestyckar ubåtar levererade från Tyskland med kärnvapen, avslöjar den tyska tidsskriften Der Spiegel. Avslöjandet lär starta en debatt i Tyskland om u-båtsexporten eftersom den tyska regeringen hittills förnekat att ubåtarna skulle kunna avfyra kärnvapen.

Tyskland har sedan länge avtal med Israel om att leverera sex ubåtar till landets flotta. Tre av dem har Israel redan fått och de tre resterande ska levereras fram till 2017. Tyskland betalar också en del av kostnaderna.

Den tyska regeringen har hittills hävdat att u-båtarna inte ens går att bestycka med kärnvapen men i dag hävdar tidskriften Der Spiegel att åtminstone en av de tysktillverkade ubåtarna i Israel till och med har kärnvapen ombord, vapen som kan nå till exempel Iran.

Med hjälp av tysk maritim teknik har Israel lyckats skaffa sig en flytande atomvapenarsenal, skriver tidningen.

Uppgifterna i Der Spiegel bygger enligt tidningen på en månads research som man gjort i Tyskland, Israel och i USA. Man har bland annat intervjuat nuvarande och tidigare ministrar och högt uppsatta tjänstemän.

Israel har aldrig officiellt erkänt att man skulle ha kärnvapen. Men Der Spiegel publicerar i sin artikel dokument från det tyska utrikesdepartementet som visar att Tyskland redan 1961 fick information om Israels kärnvapenprogram.

U-båtsexporten har länge varit en omdebatterad fråga i Tyskland och den tyska regeringen håller i artikeln fast vid att man inte känner till något om att ubåtarna skulle bära kärnvapen. Men Der Spiegel namnger åtminstone två före detta tjänstemän i det tyska försvarsdepartmentet som båda säger att de utgått från att u-båtarna också skulle kunna bära kärnvapen.