Arbetsförmedlare underkänner jobbpolitiken

Arbetsförmedlarna i Sverige ställer sig avvisande till regeringens jobbpolitik, enligt en enkät som fackförbundet ST har låtit göra.

Enkäten visar att sju arbetsförmedlare av tio tycker att ungdomsgarantin eller jobb- och utvecklingsgarantin för långtidsarbetslösa inte räcker till. Insatserna i garantin anses ha för låg kvalitet och komma igång för sent, skriver Dagens Nyheter

Av landets runt 10 000 arbetsförmedlare ingår 2 300 i enkäten.

TT