Rättegång avbröts igen

Förhandlingarna vid Karlstads tingsrätt mot den man som strax före jul hotade och misshandlade elever och personal vid Tullholmsgymnasiet, avbröts idag igen.
Första gången rättegången avbröts var när rätten beslutade att mannen skulle genomgå en stor rättspsykiatrisk undersökning. När förhandlingarna återupptogs idag ansåg rätten att det fanns oklara punkter i undersökningen och beslutade därför att inhämta ett yttrande från Socialstyrelsens vetenskapliga råd innan målet avslutas.