FÖRSVARSMAKTEN

Låg lön medför avhopp

1:50 min

Mer än var tionde nyanställd soldat i Skaraborg har valt att avsluta sin anställning i Försvarsmakten under årets första månader. Enligt riksdagsledamoten Cecilia Widegren har avhoppen fler orsaker.

Under årets fem första månader har 51 soldater valt att säga upp sig i Skaraborg. De flesta har varit anställda på K3 i Kalsborg och på Trängregementet i Skövde.

Har förståelse
Ellen Samuelsson som har sin anställning på Trängregementet säger att hon har förståelse för att arbetskamrater säger upp sig.

– Tycker man inte att jobbet är hundraprocent jätterolig och man får dålig lön då blir summa summarum att man inte vill vara kvar.

På Ellen Samuelssons arbetsplats har 15 procent av soldaterna slutat. Vanligaste orsaken är att soldaterna anser att de får för lite kvar i plånboken när utgifter för mat och boende är betalda.

– Har man en dyrare lägenhet, bil, försäkringar, ja till ockmed barn, då kommer det inte att funka i längde. Det förstår jag. Jag är ensam och det funkar knappt ibland...

Väljer billigt boende
En soldat kan få ut 12 000 kronor när skatten är betald. Ellen Samuelsson berättar att soldater väljer att bo billigt i logement. Något som påverkar livskvaliteten.

– Många kommer utifrån och bor tillsammans, några bor fortfarande kvar i logement på regementet, tillsammans med fem-sex andra. Det kanske inte år något som höjer livskvaliteten, man kanske blir lite bitter. Såklart vill man ha sitt eget ställe.

Vissa månader, när soldaterna kan tillgodoräkna sig övningsdygn, blir det mer pengar i lönekuvertet. Men trots att sådana perioder förekommer berättar Ellen Samuelsson att hon tjänade bättre när hon sommarjobbade på ett slakteri.

Siktar mot utlandstjänst
Ellen Samuelsson säger att hon ändå trivs som anställd inom Försvarsmakten. Hon ser bland annat fram emot att få göra utlandstjänst i Afganistan om ett år.

Men de många avhoppen bland soldaterna skapar problem när arbetsuppgifter ska utföras, säger hon.

– När många hoppar av fattas det platser i till exempel plutoner och grupper. Om man ska åka iväg på mission, som vår pluton ska, då blir det svårt att kalla in nya människor med så pass kort varsel.

Moderaten och riksdagsledamoten Cecilia Widegren är vice ordförande i Försvarsutskottet och hon menar att de många avhoppen har flera olika anledningar.

-- Stora delar av avhoppen beror på att unga människor gör många val tidigt i livet, säger Cecilia Widegren.

– Det är jobb och utbildningar. De har flera valmöjligheter när de är i försvarsmakten.

Följer aktivt
Hon menar dock att det gäller för försvarsmakten att förbättra sig. Försvarsreformen där värnplikten slopades är bara två år gammal. Försvarsutskottet kommer att följa det här aktivt.

Nyligen klubbades den nya soldatarbetsrättslagen i riksdagen. Den är tänkt att noggrannare reglera och klargöra soldaternas villkor.

Cecilia Widegren menar att det nu är upp till Försvarsmakten att förbättra soldaternas situation så att de stannar kvar. Men hon vill inte säga om hon själv tycker att 16.000 kronor i månaden är ok. 

- Det är inte min uppgift som politiker att ha synpunkter på nivån, säger Cecilia Widegren.

- Jag är övertygas om att arbetsmarknadens parter kommer att se över vad som är rimligt.