Borås

Haltande satsning på Norrbyintegration, "Drabbar alla elever mer eller mindre"

2:07 min

Nedläggningen av Norrbyskolan skulle bli en satsning på integration, när eleverna istället fördelades på andra skolor. Men resurserna har krympt och föräldrar och skolpersonal är mycket kritiska.

Det första läsåret sedan nedläggningen av Norrbyskolan har varit ett omvälvande år. Politikerna lovade en satsning på integration när eleverna från Norrby fördelades på andra skolor, de flesta på Byttorpsskolan. 

Istället riktas idag allvarlig kritik mot hanteringen av skolnedläggningen, bland annat från lärarfacken och föräldrar på Byttorp som ser bristande resurser snarare än en satsning.

– Vi inser att, för att klara det här så måste extraordinära insatser till, säger läraren Per-Axel Svensson, som jobbat på skolan i 13 år.

Får ni de insatserna då?

– Både ja och nej, säger Per-Axel Svensson, som håller med om den kraftfulla kritik mot politikernas besparingar som lett till begränsade resurser som lärarfacken på skolan nyligen larmade om.

Facket vill inte kommentera
Från fackligt håll vill man, trots kritiken, inte kommentera skrivelsen i radio men de bristfälliga resurserna gäller bland annat den begränsade stöttningen till de många nya elever som inte har svenska som första språk. De språkstödjare som tidigare fanns på Norrbyskolan finns till exempel inte längre med.

Läraren Per-Axel Svensson beskriver en del av svårigheterna så här:

– Vi har ju många språksvaga barn till att börja med, som behöver mycket språkträning, matteträning förstås. Nyanlända barn som bara varit i Sverige i en månad som placeras ut i klasser här, och det klart att det är en elevkategori som kräver mycket, säger han.

Fler än hälften av eleverna till Byttorp
Norrbys elever skulle fördelas jämt på de tre kvarvarande skolorna i stadsdelen men när eleverna valt blev resultatet att mer än hälften ville till Byttorp, som ökat sitt elevantal från 220 till 284.

– Hösten var ganska stökig och turbulent, du förstår själv när man kanske placerar i en redan fungerande klass och så sätter man till x antal elever, men jag tycker våren visar att vi går åt rätt håll, säger Byttorps rektor Jonas Sahlberg som i grunden är positiv till förändringen.

Samtidigt har han tvingats spara.

– Det klart att det har varit tufft, säger Jonas Sahlberg.

Fyra lärare följde med till Byttorp från Norrbyskolan men under året har tre tjänster sparats in, och klasserna har blivit större.

– Jag vore ju dum om jag om jag satt och sade här att "självklart så blir det precis likadant", det är väl klart att vi saknar de här tre personerna men vi har ju en budget att förhålla oss till.

Men kan man verkligen säga att man satsar om man inte skjuter till pengar, tvärtom drar ned?

– Nej, alla former av satsningar måste få kosta lite, säger rektor Jonas Sahlberg.