Skorv på pilar

Hej, skriver Anders Karlsson.

Vi har två 10 år gamla pilar (en fontänpil och en annan hängande pil) där alla nya blad skrumpnar ihop och dör. Därefter kommer nya blad, på nya grenar som också svartnar, skrumpnar ihop och dör.
Vi hade en expert där som tittade på bladen, både på trädet och i mikroskop. Han sa att det var mögel. Hans råd var att vi skulle ta bort alla gamla grenar och alla nedfallna blad, vilket vi gjort i två år nu.
Det hjälper inte alls. I år kom det fortare än någonsin, dom första bladen är helt borta redan, och nästa omgång blad växer som bara den. Dom kommer nog snart att trilla av också.
Kan man spruta med något så att det inte kommer tillbaka?
Inga andra träd är påverkade; Körsbärsträdet står under, och har inga problem, och björkarna som står precis bredvid har mycket friska blad.

Läs Maj-Lis Petterssons svar här:

Hej Anders

Dina pilar är känsliga för en svampsjukdom som kallas pilskorv. Fontänpil är i särklass mest mottaglig, men svampen kan även angripa t.ex. gulpil, knäckepil och trollpil. Motståndskraftiga är t.ex. silverpil, korallpil, klotpil, rödvide, spetsdaggvide, daggvide, korgvide, sälg och jolster. Endast arter som tillhör släktet Salix (pil och sälg) angrips av denna svamp.

Svampen som orsakar pilskorv gynnas av fuktig väderlek under våren–försommaren. På bladen bildas svartbruna, väl avgränsade fläckar. Svampen växer vidare in i unga skott som svartnar, vissnar och dör. Skottspetsarna böjer sig som efter en frostskada och bladen sitter kvar länge, svarta och torra. På känsliga sorter, t.ex. fontänpil, kan angreppen bli så omfattande att stora grenpartier eller unga träd dör.

Det finns inga medel mot skorv och det skulle inte heller, om det fanns något medel, vara realistiskt att varje år behandla träden flera gånger under säsongen. Jag föreslår att du tar bort de känsliga träden. Om du vill ha en stor pil så vill jag förslå silverpil. Ett stort vackert träd som inte angrips av varken skorv, pilbladstekel eller någon annan skadegörare.

Maj-Lis Pettersson