Inga stora svampangrepp väntas

Årets angrepp på tallskogen från Gremmeniellasvamp väntas inte bli lika allvarligt som förra sommaren, men nästa år kan det bli stora skador igen.
Orsaken är att Gremmeniellasvampen har en tvåårig spridningscykel. Om klimatat är gynnsamt för svampen, det vill säga om vi får en sval sommar följt av en varm höst och en varm vinter, är risken för skador lika stora nästa år som förra året. Förra året var 10.000 hektar skog angripen av svampen. Det säger Bengt Carlsson, skogsvårdsstyrelsen i Karlstad.