Ny förvaltningar på Piteå kommun

Piteå kommun ser över sin organisation för tekniska verksamheter. Tekniska kontoret upphör från och med 1 april i år.
Tekniska kontoret ersätts av två nya förvaltningar. Fastighetsavdelningen bildar egen förvaltning som också kommer att ha hand om mark och skogsfrågor. Gatuavdelningen blir även den egen förvaltning under namnet teknik- och gatuförvaltningen, där också hamnfrågor ska ingå.