Mystisk puls av radioaktiv strålning år 775

År 775 utsattes jorden för en extremt hög dos radioaktiv strålning, händelsen har varit känd tidigare men är ett mysterium för forskare, eftersom strålningsmängden var för stor att ha kommit från solen och det finns inget som tyder på en supernova, alltså att en stjärna exploderande just då.

Med hjälp av årsringarna på japanska cederträd har forskare nu tidsbestämt händelsen, eftersom strålningen som träffade jorden ökade andelen kol-14 i atmosfären relativt mycket, och den höjningen gick att spåra i årsringarna.

Referens: Miyake et al. A signature of cosmic-ray increase in ad 774–775 from tree rings in Japan. Nature 3 juni 2012. DOI: doi:10.1038/nature11123.