Grannar klagar på dammar

Boende vid Bosjön och Tannsjön norr om Filipstad vill ha svar från Länsstyrelsen på den skrivelse de skickade för sju månader sedan om brister i regleringen av sjöarna.
Grannarna kräver att Länsstyrelsen ser till att ägaren av dammarna, Olof von Kogerer, fullgör sin skyldighet att dämma enligt praxis tills dess att ett nytt regelverk vunnit laga kraft eller dom om utrivning fallit. Radio Värmland har tidigare berättat att Olof von Kogerer vill bygga ett minikraftverk vid dammarna, men att han inte fått gehör för det av Länsstyrelsen.