Kalmar

Thoralf Alfsson (SD) döms för förtal

Riksdagsledamoten Thoralf Alfsson (SD) från Kalmar döms för förtal. Malmö Tingsrätt slog i dag fast att Alfsson förtalat en medlem i Sveriges kommunistiska ungdomsförbund.

Det var efter Sverigedemokraternas Ungdomsförbunds torgmöte i oktober 2008 som en medlem i Sveriges kommunistiska ungdomsförbund blev avvisad från platsen av polisen.

Då skrev Thoralf Alfsson på sin blogg bland annat att mannen var "vänsterhuligan". Bloggen beskrev också hur mannen även tidigare skulle ha varit med i bråk. På sidan låg också bilder på mannen, bland annat en screenprint från SVT:s Play Rapport.

Ligger kvar på bloggen

Vid lunchtid i dag låg blogginlägget fortfarande publicerat på Thoralf Alfssons blogg.

Så här skriver tingsrätten i sin dom:

Uppgifterna i bloggen ger uttryck för att [X] deltagit i kravaller, uppträtt våldsamt och därför blivit gripen av polis. Dessa uppgifter kan inte tolkas på annat sätt än att [X] utpekas som en brottsling och att syftet varit att utsätta en politisk motståndare för andras missaktning.

Det saknar betydelse för uppsåtet om uppgiften är riktig, det räcker med att Thoralf Alfsson varit medveten om innehållet. Uppgifterna på internetbloggen utgör därmed förtal enligt 5 kap 1 § brottsbalken.

Inget allmänintresse

I domen resonerar rätten också kring om det funnits ett allmänintresse av uppgifterna om mannen:

För att en enskilds skydd mot kränkande uttalanden ska få stå tillbaka till förmån för yttrandefriheten krävs att det finns ett allmänt intresse av att uppgifterna publiceras. Ett sådant intresse kan det finnas om [X] deltar i den offentliga debatten på ett sätt att han kan betraktas som en offentlig person.

[X] deltar i den politiska debatten genom inlägg på hemsidor, genom insändare och publicering på sin egen webblogg. Detta är enligt tingsrätten inte tillräckligt för att han ska betraktas som en offentlig person. Det har inte heller i övrigt framkommit någon omständighet som skulle göra att uppgifterna skulle ha ett allmänintresse. Det har därför inte varit försvarligt att publicera uppgifterna.

Thoralf Alfsson döms att betala 5 000 kronor till mannen – och ska också ersätta honom för hans rättegångskostnader.