Barn är längre på dagis

Fler barn vistas längre tid på dagis sedan maxtaxan infördes vid årsskiftet, visar en enkät som TT gjort bland landets kommuner.
Många kommuner spådde ett ökat tryck på förskolan när maxtaxan infördes och redan nu drygt två månader sen maxtaxan började gälla är tendensen tydlig. Drygt hälften av dom 203 kommuner som svarat på enkäten uppger att vistelsetiderna ökat, men i dom flesta fall har barnens tid på dagis ökat marginellt. Föräldrar som tidigare fick jäkta för att hinna hämta barnen inom ramen för deltidstaxa tycks kunna ta det lite lugnare. Ett exempel är Arjeplog, där vistelsetiden ökat en kvart på morgonen och en kvart på eftermiddagen.