Ökad hotbild mot svenska försvaret

1:54 min

Nivån för terrorhot mot Försvarsmakten i Sverige höjs ett steg. Risken bedöms nu som förhöjd. Därmed hamnar försvaret på samma nivå som samhället i övrigt.

– Den totala bedömningen vi har gjort gör att vi inte längre kan, med den information vi har, säga att vi går fria från det prioriterade målvalet som är möjligt, säger Klas Eksell, chef för säkerhetskontoret på Must, den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten.

Kan du ge något exempel?
– Vi nämner ju i vår information Toulouse och det är ju då någon mer eller mindre enskild person som skjuter mot militär personal.

Höjningen innebär att nivån för terrorhot nu bedöms ligga på nivå tre på en fem-gradig skala. Det innebär också att försvarets nivå hamnar på samma nivå som Säkerhetspolisen valde att höja till 2010.

Då bedömdes inte försvaret vara något prioriterat mål för, som försvaret kallar det, våldsbejakande grupper.

Något konkret hot bedömer inte försvaret att det finns i dag heller, snarare handlar det om en generell förhöjning av hotbilden under de senaste åren.

Man har också tagit hänsyn till attentat mot militära mål ute i Europa, som morden på soldater i franska Toulouse.

Klas Eksell vill inte peka ut någon särskild grupp.

– Det är ju människor ytterst som är beredda att begå våldsdåd för att göra oss illa.

Men ni vill inte peka ut några särskilda grupper?
– Jag kan inte gå in på särskilda grupper. Det är en del i det underrättelsearbete vi håller på med och ytterst blir det en väldigt hemlig information.

Den förhöjda hotbilden innebär att försvaret vidtar åtgärder av olika slag, säger Klas Eksell. Men någon dramatisk förändring blir det inte.

– Allmänheten befinner sig redan på en förhöjd hot, utgående från hotet mot Sverige. Det är inte en dramatisk situation upplever jag det som, som har inträffat, utan det är Försvarsmakten som hamnar på samma nivå som Sverige i övrigt, säger Klas Eksell.