Värmland

Vinterns vargar svårräknade

1:27 min

Den första preliminära varginventeringen i landet är klar, och det pekar på att tillväxten har stagnerat eller till och med minskat. Men siffrorna är än så länge osäkra eftersom det varit svårt att spåra vargen på grund av lite snö.

--För första gången nämner vi inget vargantal eftersom det varit dåligt med spårsnö säger Olof Liberg vargforskare på Grimsö viltforskningsstation till P4 Värmland.

Det största problemet med att säkerställa antalet vargar och föryngringar har varit bristen på bra spårsnö i vinter.Därför är siffrorna långt ifrån säkra i den här första preliminära rapporten om vinterns varginventering från Grimsö viltforskningsstation. Men mellan oktober till april har det konstaterats 22 döda vargar, hälften av dessa avlivades under skyddsjakt fyra sköts med hänvisning till paragraf 22, fem trafikdödades och två vargar avlivades illegalt, och uppskattningsvis finns det idag mellan 230 och 300 levande vargar i Sverige, men inventeringen är så pass osäker att Grimsö inte vill fastställa något antal.