Världens äldsta fiskeredskap av trä

Svenska marinarkeologer har hittat, vad de hävdar är, världens äldsta fiskeredskap av trä. Det handlar om nio tusen år gamla fångstredskap som finns på havsbotten utanför Skånekusten.
 --Världens äldsta fynd av fiskeanläggningar, säger Johan Rönnby som är professor i marinarkeologi på Södertörns högskola.

Det de dykande arkleologerna, med Arne Sjöström i spetsen, har hittat i havet utanför östra Skåne är mattor av käppar, fingertjocka haselkäppar som daterats till 9000 år. Teorin är att käpparn har vart flätade eller ihopbundna med snören och varit uppställda som täta staket i en flodfåra för att leda in fisk i ett nät eller någon annan typ av fiskfälla.

De här fynden är gjorda i en flodfåra som då var en del av Verkeån i men som idag ligger under Östersjöns vatten.

För 9000 år sedan var havsytan många meter lägre än idag. Folk kunde gå torrskopdda på stora delar av det som idag är Östersjöns botten. Förutom fiskeredskap i Verkeåns dalgång har arkeologerna hittat matretser och andra sopor som folk har kastat i ån. Men ännu har inga bostättningar hittats och kunskapen om de som levde där och då är mycket bristfällig, säger Johan Rönnby.
Han och hans kollegor har dragit igång ett större forskningsprojekt som heter Lost Landscapes, Försvunna landskap, som handlar om att undersöka både hur naturen såg ut och hur människorna levde för nio tusen på det som idag är Östersjöns botten.