"En man ska bete sig som man"

Amir Mahonic tror att många problem bottnar i att män inte längre beter sig som män och kvinnor inte uppför sig som kvinnor. Margeta Berg håller inte med och tycker istället att vi måste diskutera hur den jämställde mannen ska vara.

Vad tycker du - ska könsroller förändras eller bevaras?