Gävleborg

Invandrarna tar över rodret

2:08 min

Tusentals av länets småföretagare närmar sig nu pensionsåldern. I ett försök att rädda några av de nedläggningshotade företagen ska Länsstyrelsen i Gävleborg starta ett nytt projekt som syftar till att människor med invandrarbakgrund ska ta över ägandet i bolagen.

Enligt intresseorganisationen Företagarna AB finns det i Gävleborg mer än 1000 företag där ägarna är 65 år eller äldre. Samtidigt står flera företagare på tur att nå pensionsåldern, över 3000 småföretag i länet har ägare som är mellan 55 och 64 år gamla.

– Det är en mardröm för vår region. Vi måste behålla de här företagen, sedan är det viktigt att ta till vara på den entreprenörskapskänsla som finns bland vissa invandrare som kommer hit, säger Rina Näslund.

Ta över ägandet
Meningen är att personer med invandrarbakgrund ska få stöd och hjälp att ta över ägandet i företag där ägaren kommer gå i pension. Dels är det bra för integrationen och dels räddar vi kvar småföretagen i länet säger Rina Näslund:

– Små tillverkningsföretag och handelsföretag är något vi kommer titta på speciellt, säger Rina Näslund.

Nytag heter det nya projektet som drivs av Länsstyrelsen i Gävleborg tillsammans med Almi, Företagarna AB och Arbetsförmedlingen.

Högutbildad och rik
Målsättningen är att 25 företag ska ha bytt ägare på det här sättet under projektets treårsperiod. Men, frågar jag Rina Näslund, vilka människor kommer få ta del av projektet?

– Sådana som är intresserade av att starta företag och gärna har lite likviditet.

– Men det låter som att man måste vara högutbildad och ha pengar för att kunna vara med i projektet.

– Absolut inte, man kan ta över ett hemslöjdföretag som inte kostar så mycket. Eller så kanske man inte har något krav på att köpa företaget utan bara på att ta över det, säger Rina Näslund.