Ny svensk etanol från outnyttjade resurser

0:13 min

En femtedel av all bensin och diesel i Sverige skulle kunna ersättas med inhemskt producerad etanol enligt en ny studie. Den här etanolen ska inte tillverkas av spannmål som idag, utan av skogsrester och halm, den så kallade andra generationens etanol som inte konkurrerar med mat och foder och som är minst fyra gånger bättre för klimatet än fossila bränslen.

– Man skulle kunna producera motsvarande 20 % av dagens drivmedelsanvändning i Sverige, och den här etanolen skulle ha minst en 80 % klimatnytta jämfört med bensin och diesel, säger Pål Börjesson som är professor i miljö- och energisystem vid Lunds Tekniska Högskola och en av forskarna bakom den nya studien.

Det finns stora arealer i Sverige (ca 400 000 hektar enligt studien) som bara ligger i träda eller är gräsbevuxen och som skulle kunna användas till storskalig produktion av etanol enligt forskarna. Dessutom kan tillverkningen också ge el, biogas och värme till fjärrvärmenäten som är värd minst lika mycket som etanolen.

Men för att det här ska bli verklighet krävs långsiktiga regler som gynnar etanol. Antingen genom att man blandar in mycket mer etanol i all svensk bensin, eller i form av stödjande skatter och miljöbilsregler. Annars kommer ingen industri våga satsa storskaligt på det här inhemska biobränslet, befarar Pål Börjesson.

Referens: Börjesson P., Ahlgren S and Berndes G. (2012). The climate benefit of Swedish ethanol – present and prospective performance. WIREs Energy and Environment, in press.