Hyrläkare kostade 230 miljoner

Kostnaderna för att hyra in läkare till landsting med läkarbrist bara ökar. I Västra Götalandsregionen, där Skaraborgs sjukhus ingår, kostade de inhyrda läkarna från bemanningsföretagen nästan 230 miljoner i fjol.
Det är tidningen Dagens Medicin, som har sammanställt förra årets kostnader för att hyra in läkare till landstingen. I Västra Götaland ökade kostnaderna med nästan 40 miljoner kronor. I flera landsting har notan för inhyrda läkare blivit dubbelt så hög som budgeterat - trots att många har beslutat om en policy att begränsa eller stoppa inhyrningen av läkare från bemanningsföretagen.