Hård konkurrens mot SSAB

SSAB kommer att stöta på hård europeisk konkurrens om de höghållfasta stålen inriktat mot bilindustrin. Den bedömningen gör en av världens ledande stålkonsulter.
Stålkonsultföretaget CRU i London bedömer att flera stora europeiska stålföretag kommer att ge SSAB hård konkurrens om de höghållfasta stål som ingår det bilstålprojekt som kallas ULSAB-AVC. Projektet presenterades i Geneve i samband med den stora europeiska bilsalongen. CRU:s forskningschef John Johnsson säger samtidigt att ULSAB-AVC är till fördel för SSAB. - SSAB är en viktig del av projektet och en tillverkare av höghållfasta stål som används inom bilindustrin. Så det kan bara vara positivt för stålindustrin i allmänhet och för SSAB som en av nyckelproducenterna av den här typen av stål, säger han. John Johnsson varnar samtidigt för hård konkurrens mot SSAB om de aktuella ståltyperna. Konkurrensen kommer främst att märkas från stora europeiska stålföretag som t ex nybildade Arcelor där bl a franska Usinor ingår och från Tyska Thyssen Stahl. Båda de här europeiska stålföretagen är mycket starka inom bilindustrin, enligt John Johnsson.