Putin i Kina – markering mot USA

1:44 min

I dag inleder Rysslands president Vladimir Putin ett tredagars statsbesök i Kina. Det blir Putins första resa till Asien sedan han åter valdes till president. Putin kommer i Peking även att träffa Irans president Mahmoud Ahmadinejad.

Att Putin nu besöker Kina före USA kan ses som en tydlig markering gentemot USA. I förra månaden avböjde Putin att delta i G8-mötet som då hölls i USA.

Putin och de kinesiska ledarna har länge haft ett relativt varmt förhållande. Förra hösten tilldelades Putin Kinas version av Nobels fredspris för att han, citat: "bevarat världsfreden".

Under sitt besök i Peking ska Putin delta i ett toppmöte inom säkerhetsorganisationen SCO, Shanghai Cooperation Organisation. SCO är tänkt att skapa närmare militära band mellan Ryssland och Kina och på sikt kunna verka som en slags motvikt till bland annat NATO. Men den löst sammansatta organisationen är ännu i sin linda. I SCO ingår förutom Kina och Ryssland även flera centralasiatiska länder.

I Peking ska Putin dessutom träffa Irans president Mahmoud Ahmadinejad. Ahmadinejad kommer förmodligen att söka ett tydligt kinesiskt och ryskt stöd för att kunna förhindra ett eventuellt militärt angrepp av Israel eller USA på Irans kärnvapenprogram.

Putin väntas även diskutera situationen i Syrien med de kinesiska ledarna. Ryssland och Kina har hittills tydligt motsatt sig alla former av internationellt militärt ingripande i Syrien. Inget tyder direkt på att denna deras hållning nu kommer att ändras.

Putin ska under sitt besök skriva under ett antal handelsavtal med Kina. Ryssland kan numer inte mäta sig med Kina ekonomiskt och många i Ryssland har uttryckt oro över vad de ser som ett allt mäktigare, och potentiellt, hotfullare Kina. Men Putin har tydligt avfärdat dylika farhågor och istället sagt att han ser möjligheter till kinesiska investeringar i det allt folktommare, men resursrika, Sibirien.