M beredda att spräcka koalition

Moderaterna i Stockholms stad är beredda att spräcka den borgerliga koalitionen för att det ska bli ett beslut i frågan om trafikleden Norra länken innan valet.
När nu regeringen pekat ut norra länken som ett av de vägprojekt som bör prioriteras de närmaste åren så finns det ingen anledning för politikerna i Stockholm att vänta längre, säger gatu och fastighetsborgarrådet moderaten Sten Nordin, till Radio Stockholm.