Högre vattenkostnader i Danderyd

Danderyds kommun vill höja avgiften för anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet med 75 procent.
För att ansluta en villa på 150 kvadratmeter med en tomt på 800 kvadratmeter skulle kostnaden öka från dagens 65.000 kronor till 113.000 kronor. Som Radio Stockholm berättat tidigare skiljer det stort mellan olika kommuner på vad det kostar att ansluta en fastighet till VA-nätet. Kommunfullmäktige i Danderyd tar beslut om avgiftshöjningen på måndag.