Blygsam vinst för VF

Värmlands Folkblad gjorde en vinst på drygt 500.000 kronor under förra året.
Det ska jämföras med ett plusresultat på 20 miljoner kronor år 2000. Förklaringen till det extremt goda resultatet då var en stor återbetalning från Pressens pensionskassa. VF:s VD Lars G Ruhr är ändå nöjd med vinsten förra året. Han förklarar det försämrade resultatet med en vikande annonsmarknad och en fortsatt hög investeringstakt.