Örebro

Saneringen kostar 100 miljoner kronor

1:19 min

Spåren efter det nerlagda kartongbruket i Örebro ska nu sopas bort för uppskattningsvis 100 miljoner kronor. Tomten ska städas så noga att den ska kunna ge plats för 1000 bostäder istället.

– Det är ju väldigt stor skillnad på priset för industrimark mot mark för bostadsändamål. Så det är väl den största förklaringen, berättar Börje Kvarnlöf, som representerar det franska företag som ägde Örebro kartongbruk.

Det är alltså pengarna som är förklaringen till att markägaren vill göra ett bostadsområde av kartongbrukstomten. Börje Kvarnlöf räknar med att trycket på nya bostäder i Örebro är så stort att en markförsäljning ska kunna bekosta en omfattande sanering.

I höst ska motsvarande 1500 långtradare fullastade med jord fraktas bort från området, jord som efter 110 år med industriproduktion är mer eller mindre förorenad med metaller, olja och PCB. Sedan ska marken säljas till någon som vill bygga, och kommunen har redan börjat planera för att godkänna ungefär 1000 nya bostäder.

En helt ny stadsdel av samma omfattning som när Ladugårdsängen byggdes för 20 år sedan, och Rynningeåsen som just nu växer upp på norr.

Börje Kvarnlöf som länge varit ekonomiansvarig på kartongbruket tycker att det är en rolig utveckling att bruksmarken nu är på väg att bli ett stort bostadsområde.

– Jag tyckte i och för sig att det var tråkigt när nedläggningsbeskedet kom, men i takt med att rivningarna har pågått här har man väl börjat se framåt istället och jag tycker det ska bli väldigt kul att vara med och forma grunden för ett framtida bostadsområde, säger Börje Kvarnlöf, som representerar det franska företag som ägde Örebro kartongbruk.