Behörighetskrav slår orättvist

Behörighetskraven till gymnasiskolans individuella program är orättvist. Det anser rektor Björn Littmark, rektor i Nyköping. Det drabbar praktiskt inriktade elever.
Nästan var femte elev i Nyköping får underkänt i svenska, engelska och matematik i år och får inte gå vidare till ett vanligt gymnasieprogram. -Ett system som ser till hela betyget och inte enbart till kärnämnena skulle vara mer rättvist, anser Björn Littmark. Systemet kritiseras även av elever. Också Skolverket vill nu slopa behörighetskraven.