Samordningsgrupp för stöd till syrisk opposition

I Istanbul beslutade ministrar och andra representanter för 15 länder, som samlats där för att diskutera Syrien, att kalla samman en " samordningsgrupp" för att organisera stödet till den syriska oppositionen.

Mötet diskuterade "ytterligare steg", däribland samordning av "en effektiv och trovärdig övergångsprocess" som ska leda till ett "Syrien efter al-Assad".

Övergångsstrategin måste inbegripa att al-Assad helt och hållet fråntas all makt och att en representativ interimsregering leder landet fram till fria och rättvisa val, sade USA:s utrikesminister Hillary Clinton.

Mötet enades också om att sända en representant till den syriska oppositionens möte i Istanbul den 15-16 juni och att alla länder inom Syriens vänner ska mötas i Paris den 6 juli.

TT