Växande skulder Försäkringskassans eget fel

1:07 min

Försäkringskassans återbetalningskrav gentemot privatpersoner har nästan fördubblats på fem år och hälften av skulden – över en miljard kronor – uppskattas bero på fel som Försäkringskassans eller andra myndigheter själva gjort sig skyldiga till.

Camilla Hangård, områdeschef på Försäkringskassan, ansvarar för återbetalningar och fordringar.

– Det gör mig naturligtvis mycket bekymrad. Varje felutbetalning mot en kund där vi ställer krav är naturligtvis ett misslyckande för oss. Vi vill ju inte drabba våra kunder med sådana återkrav, självklart inte.

Är det här något ni gör något åt?

– Ja, vi ser över det. Vi ser över varför vi ställer de här kraven och vi ser över vilka är det som fastnat i vår fordringsstock som vi kallar det för. Kan det vara så att det är kunder som inte har fått rätt information eller inte förstått vår information? Kan det vara så att vi rentav har en lagstiftning som på något sätt försvårar, både för oss och våra kunder att göra rätt från början?

Camilla Hangård kan inte i dagsläget precisera hur det kommer sig att Försäkringskassan och andra myndigheter felaktigt sätter svenskar i skuld till staten på över en miljard kronor eller vad Försäkringskassan själv gör för att få slut på felen.

– Jag kan tyvärr inte svara på det. Vad vi gjort är att vi har lämnat in ett regelförändringsförslag i våras och där har vi förhoppningar att vi ska kunna få konkreta förbättringar.

Det mesta av återkraven gäller bostadsbidrag.

Det mesta av återkraven gäller bostadsbidrag, där också Försäkringskassan i våras bett regeringen att förenkla regelverket.

Genom att använda schablonbelopp istället för individuellt beräknade summor hoppas myndigheten att det ska bli svårare att antingen privatpersoner eller tjänstemän missar något så att för stora utbetalningar görs.