Demokratidag på Kungshögaskolan

På torsdag arrangeras en stor demokratidag på Kungshögaskolan i Mjölby. Syftet är att diskutera frågor kring demokrati och människors möjlighet att påverka samhällsutvecklingen.
Medverkar gör bland annat Amnesty och riksdagspartiernas ungdomsförbund och under dagen kommer eleverna få lyssna på föreläsningar och delta i olika övningar.