Referensgruppen:JA till borrning

Majoriteten av den referensgrupp i Tierp, som har till uppgift att informera om och granska Svensk Kärnbränslehanterings planer på provborrningar i kommunen, säger JA till provborrningar. Nyligen sa både kommunledningen och arbetsutskottet nej. Men referensgruppens ställningstagande gör nu att utgången för eventuella provborrningar i Tierp blir oviss.